kennismanagement lxp

Kennismanagement systemen uitgelicht: wat moet je ervan weten?

Tegenwoordig wordt steeds meer gestreefd naar productiviteit en ontwikkeling binnen de interne omgeving van ondernemingen. Daarom investeren veel managers in technologische hulpmiddelen en innovaties, met als doel positieve resultaten te behalen en zich zo van de concurrentie te onderscheiden.  

Daarnaast moeten leiders zich ook bekommeren om de betrokkenheid van hun team en de kwaliteit van de dienstverlening. Met andere woorden, naast middelen en technologische hulpmiddelen is het van fundamenteel belang dat het hele team over de nodige kwalificaties beschikt om hun functies efficiënt te ontwikkelen.  

In dit geval blijkt kennismanagement een grote bondgenoot te zijn. Het stelt je immers in staat te profiteren van de kennis die binnen de bedrijfsactiviteiten wordt gegenereerd, deze te beheren en onder alle werknemers te verspreiden. 

Het belang van kennismanagement 

Rekening houdend met de bovengenoemde definitie ligt het belang van kennismanagement in de mogelijkheid van een betere toegang tot kennis en verbeteringen van het menselijk kapitaal van de onderneming. Dit bevordert de dynamische en voortdurende leercyclus, waardoor veroudering van het werk en concurrentienadelen voor de onderneming worden voorkomen. 

Bovendien dient kennismanagement als ondersteuning voor teamleden om informatie vast te leggen en te gebruiken door middel van documentatie, zodat zij beter voorbereid zijn op nieuwe uitdagingen. Ook worden nieuwe vaardigheden aangeleerd waarmee zij in de verschillende projecten strategische oplossingen kunnen genereren ten behoeve van de duurzaamheid van het bedrijf.  

Wat zijn de elementen van kennismanagement?

Om beter te begrijpen hoe kennismanagement werkt, moet men de drie elementen begrijpen die het vormen. Leer wat ze zijn en hoe ze bijdragen aan dit proces. 

Gegevens

Gegevens zijn de registers van de verrichte activiteiten en transacties. Zij kunnen worden gedefinieerd als de ruwe informatie die betrekking heeft op gebeurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden. In wezen zijn zij belangrijk om informatie te genereren, aangezien zij het ruwe materiaal zijn, maar zij zijn niet zo relevant of doelgericht. 

Informatie

Het wordt gekarakteriseerd als het bericht met de verzamelde gegevens waarin er een zender en een ontvanger is. Op basis van de informatiestroom kan de organisatie kennis genereren, aangezien zij een materiaal is dat de constructie van geherstructureerde kennis mogelijk maakt. 

Kennis

Kennis is wat voortvloeit uit de verzamelde gegevens en informatie. Het is een combinatie van beide elementen op een gestructureerde manier. Vermeldenswaard is dat kennis groeit als gevolg van waarden, overtuigingen en informatie die in de loop van het bestaan van de onderneming worden gegenereerd. Het heeft de neiging te groeien en te veranderen met de tijd.  

Hulpmiddelen voor kennismanagement

De leerervaring platforms of lxp platforms zijn gericht op de mogelijkheid om gepersonaliseerde leerervaringen te bieden. Zij dragen bij tot kennismanagement als documentbeheersystemen, die alle belanghebbende partijen onmiddellijk toegang tot informatie bieden. Tegelijkertijd bevordert het de communicatie en coördinatie tussen partijen van dezelfde interface.  

Ten slotte impliceert kennismanagement, ondersteund door digitale technologie, een verandering in de organisatiecultuur van de sector, aangezien het verwijst naar een bedrijfsmodel waarin de werkdynamiek, als ook de kennis, in voortdurende transformatie en vernieuwing is. Dit is iets nieuws voor het conventionele bedrijfsmodel, maar het levert ongetwijfeld grote voordelen op in termen van concurrentievoordelen.